Dydaktyka

Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

Informatyka

Automatyka i Robotyka

Studia doktoranckie

  • Wybrane metody matematyki stosowanej wykład dla pierwszego roku w wymiarze 60 godzin, semestr zimowy i letni, egzamin.

Dr inż. Jerzy Baranowski

Inżynieria Biomedyczna

  • Metody numeryczne wykład dla pierwszego roku (I stopień) w wymiarze 30 godzin, semestr zimowy, kolokwium zaliczeniowe.

Automatyka i Robotyka (niestacjonarne)

  • Metody numeryczne wykład (16 godzin) i ćwiczenia laboratoryjne (16 godzin) dla pierwszego roku (I stopień), semestr letni, kolokwium zaliczeniowe.

Organizacja roku akademickiego 2015/2016