dr inż. Marek Długosz

Marek Długosz

W roku 1996 podjął studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, na kierunku automatyka i robotyka, w zakresie informatyka w sterowaniu i zarządzaniu. Podczas, czwartego roku studiów odbył staż asystencki w Katedrze Automatyki pod opieką Prof. Wojciecha Mitkowskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Algorytmy sterownia statkami morskimi” przygotowana pod opieką Prof. Wojciecha Mitkowskiego. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując w roku 2001 tytuł magistra inżyniera. 

Po ukończeniu studiów, w roku 2002 pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ramach obowiązków prowadził zajęcia dydaktyczne a także brał czynny udział w różnych przedsięwzięciach organizacyjnych np. dni otwarte uczelni/wydziału. Pierwszym z obszarów badawczych jakim się zajmował było sterowanie napędami elektrycznymi. Temu obszarowi badań poświęcona jest rozprawa doktorska. Zajmowałem się niej wykorzystaniem napędów elektrycznych i problemach związanych z ich sterowaniam. W rozprawie doktorskiej zaproponowano sposób odtwarzania niemierzalnych zmiennych stanu przy pomocy kilku prostych obserwatorów Luenbergera które współpracują ze sobą.

Od roku 2010 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od tego czasu zainteresowania naukowe w koncentrują się na złożonych algorytmach sterowania w szczególności w odniesieniu do napędów elektrycznych, regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz ostatnimi latami w obszarze pojazdów i robotów autonomicznych.

Obszar badań naukowych koncentruje się na badaniach na systemów sterowania robotami i samochodami autonomicznymi. Wespół z grupą studentów zaprojektowany został i zrealizowany autonomiczny robot dostawczy (skrót ADR) którego zadaniem jest transport niewielkich przesyłek. Wszystkie algorytmy sterowania zastosowane w robocie ADR zostały praktycznie przetestowane w trakcie dziesiątków testów podczas których robot jeździł samodzielnie w zespole budynków B1-B4. Na konstrukcję drugiej wersji robota pozyskano finansowanie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności++. Równocześnie prowadzone są intensywne prace i badania nad prototypową konstrukcją demonstracyjnego autonomicznego samochodu o  nazwie A-EVE (Autonomous Electrical VEhicle). W ramach prac nad tym pojazdem został zaprojektowany i wykonany całkowicie od nowy układ cyfrowego sterowania (w tym np. takie systemy jak steering-by-wire). Wynikami naszych pracy nad tym projektem poważnie interesują przedstawiciele firm związanych z konstrukcją polskiego pojazdu elektrycznego i jest duża szansa na pozyskanie znaczących środków na dalsze badania.

Identyfikatory Autora   Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6827-9149

ResearcherID: A-8763-2013

Scopus: 6603197734

PBN: 909611

Google Scholar: link

     

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)