mgr inż. Nikodem Pankiewicz

Nikodem PankiewiczMgr inż. Nikodem Pankiewicz jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym w 2016 r. ukończył studia magisterskie w specjalizacji Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja Środowiska. W trakcie studiów rozpoczął pracę w dziale badawczym firmy FlyTech UAV, rozwiązując problemy związane z autonomicznością bezzałogowych statków powietrznych. Od 2018 roku pracuje w Centrum Technicznym firmy Aptiv Services Poland S.A. ze współpracy z którym w 2019 r. rozpoczął studia doktoranckie, w dziedzinie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, w ramach programu doktorat wdrożeniowy. Przedmiotem jego pracy naukowej jest uczenie maszynowe, a w szczególności problematyka uczenia przez wzmacnianie. Zainteresowania naukowe wykorzystuje w pracy zawodowej zajmując się zagadnieniem planowaniem ruchu i zachowania pojazdów autonomicznych.