Polska Akademia Umiejętności, wydział IV sekcja nauk teczhnicznch zamieściła na swoich stronach wykład pod tytułem "Sztuczna inteligencja i pojazdy autonomiczne". Wykład ten przygotował i wygłosił w formie nagrania Dr hab. inż. Paweł Skruch.  W wykładzie poruszane są i rozważane różne aspekty wyiorzystania sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych. Zachęcamy do obejrzenia wykładu dr hab. inż. Pawła Skurcha. 

 

Zaproszenie i możliwość opublikowania wykładu na stronach PAU świadczy niewątpliwie o dostrzeżeniu i docenieniu przez środowisko naukowe pracy Prof. P. Skrucha w tematyce szeroko rozumianej automatyki pojazdowej.