W czasie kwarantanny oraz spowodowanym tym czasowym zawieszeniu wszystkich zajęć na AGH praktyczne ćwiczenia realizowane w Laboratorium Pojazdów Automatycznych zostały zaadoptowane do zdalnej realizacji przez studentów.

Na komputerach kontrolujących praktyczne elementy stanowiska zostało zainstalowane odpowiednie oprogramowanie umożliwiając zdalną kontrolę nad tym komputerem a co za tym idzie realizację ćwiczenia. Rezultaty swoich prac studenci mogą obserwować na kamerach z których obraz jest wysyłany w do sieci. W celu zdalnego połączenia się ze stanowiskiem należy jedynie uzyskać połączenie do wirtualnej sieci VPN-AGH.