Dobiega końca budowa nowego Laboratorium sztucznej inteligencji i pojazdów autonomicznych które będzie się mieścić w nowo wybudowanym budnyku D-2. W laboratorium będą prowadzone prace badawcze z zakresu sztucznej inteligencji, algorytmów wielodomenowej fuzji danych.

Wyniki będą implemntowane i testowane w pojazdach autunomicznych. W laboratorium o powierzchnik 160m2 będzie znajdować się wiele unikalnych stanowisk badawczych. Planowane jest pozyskanie do laboratorium homologowanego samochodu elektycznego wyposażonego w szereg sensorów takich jak: lidary, radary, kamery, czujniki odległości, GPS-y. Samochód będzie wykorzystywany do testowania i weryfikowania opracowywanych algorytmów sterowania pojazdami autonomicznymi. 

Oprócz prac badawczych w Laboratorium sztucznej inteligencji i pojazdów autonomicznych prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: automatyka pojazdowa, sztuczna inteligencja, teoria sterowania. Duża powierzchnia laboratorium umożliwi również prowadzenia seminariów.