Książka składa się z ośmiu rozdziałów, w których kolejno są omawiane: wiadomości podstawowe dotyczące różnych metod i pojęć matematycznych; teoria układów statycznych; teoria układów dynamicznych; teoria stabilności układów dynamicznych; problemy sterowalności; problemy obserwowalności; zagadnienia stabilizowalności; wybrane zagadnienia optymalizacji i sterowania optymalnego. Na zakończenie przedstawiono wykaz literatury oraz indeks nazw (z wybranymi nazwiskami).

 

 

 

typ publikacji: monografia
ISBN: 978-83-7464-937-7
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 900
rok wydania: 2019 

Książkę można zamawiać pod tym linkiem.