W marcu 2022 w laboratorium sztucznej inteligencji i pojazdów autonomicznych APTIV-AGH został nagrany film w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Tematyka filmu dotyczyła budowy, konstrukcji, obecnego stanu oraz planów związanych z pojazdami autonomicznymi. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Więcej o projekcie można przeczytać na stronach https://cmi.edu.pl/.