Pierwszy z pięciu zakupionych robotów Duckiebot został zmontowany i uruchomony. Na razie jego ruchy są jeszcze nieskoordynowane i trochę chaotyczne ale przygotowana makieta już czeka na roboty Duckiebot. Roboty Duckiebot wyposażone są w dwa silniki, kamerę, proste enkodery oraz miernik odległości. Jednostką sterującą jest komputer Jetson Nano. Roboty Duckiebot programowane są z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych frameworków ROS (Robot Operation System).

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619), w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 18.09.2020 przyznało finansowanie Kołu Naukowemu INTEGRA na realizację projektu pod tytułem „Inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi”. Całkowita wartość projektu wynosi 58’715,00 PLN, przyznane dofinasowanie wynosi 58’715,00 PLN.